Звездни черни дупки

Звездните черни дупки са останки от масивни умрели звезди, които са загинали с имплозия. Най-близката до нас такава е част от бинарна система, наречена Cygnus x-1, открита през 1971г. Намира се в съзвездието Лебед.