Приложения на черните дупки

Ето стигнахме и до самото предназначение на червеевите дупки – пътуване през пространството и времето. Най-любопитно е пътуването във времето, но за да го разберем по-добре първо трябва да проследим някои от характеристиките на времето, които са валидни тук. Първата особеност е че за бързодвижещете се обекти времето тече по-бавно, отколкото за неподвижните или бавно-движещите се (Фиг.1 и 2). Колкото по-бързо се движи един обект, толкова по-бавно тече за него времето. Тъй като скоростта на светлината се счита за граница, се предполага, че ако се движим със скоростта на светлината, времето за нас ще спре. Пример за това е така наречения парадокс на близнаците, за който можете да прочетете в рубриката „Интересно.” Втората особеност е че времето върви по-бавно във силни гравитационни полета. Часовникът в орбита около Земята измерва по-бързо от този на Земята (Фиг.3 и 4). Пример за това са сателитите, които обикалят Земята. При тях времето тече по-бързо. Така че хората, които са ги проектирали и са отговорни за тях, са взели това под внимание. Иначе щеше да има малки несъответствия във времето на нещата, които зависят от сателитите, като например телевизиите и GPS-системите. Айнщайн е разгледал една хипотетична ситуация, в коята се доказва влиянието на гравитацията върху времето.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/472_attach_3695_normal.jpg
Фиг. 1

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/472_attach_3695_normal_1.jpg
Фиг. 2

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/472_attach_3695_normal_2.jpg
Фиг. 3

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/472_attach_3695_normal_3.jpg
Фиг. 4

Червеевите дупки имат две основни приложения.Първото от тях е възможността да се изминават огромни разстояния за изключително кратко време.Според някои учени преминаването през червеева дупка е дори по-бързо от времето, за което светлината би изминала даденото разстояние. Ако такова пътуване бъде извършено реално с днешните космически апарати, то би отнело стотици животи време, за да се пропътува.

Второто важно приложение на червеевите дупки е използването им като машина на времето. Това приложение може да бъде представено чрез два прости примера. Първо нека си обясним как става по-бързото навлизане в бъдещето. Ако на борда на излитаща ракета и на земята се поставят атомни часовници, то след нейното излитане, с отдалечаването си от гравитационното поле на земята и с увеличаването на скоростта си часовникът на ракетата започва да избързва в сравнение с този на земята. Казваме, че тя навлиза в бъдещето по-бързо от нас. Резултатите от този опит са показани на Фиг.5 и 6.

Във втория случай ще се опитаме да обясним как можем да използваме тези коридори за пътуване в миналото. Ако приемем, че сме преминали през една червеева дупка, която води към центъра на нашата галактика, понеже там времето тече по-бавно поради липсата на гравитационно поле, ще се озовем с примерно 50 години по-назад отколкото сме тръгнали.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/472_attach_3695_normal_4.jpg
Фиг. 5

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/472_attach_3695_normal_5.jpg
Фиг. 6