Проблеми при черните дупки

Основният проблем на черните дупки е, че те са много нестабилни. Дори и най-малките частици като протоните предизвикват разпаденето на тунела. Възможен източник, който да поддържа черните дупки отворени е екзотичната материя. Тя е много рядко срещана, поради факта че притежава отрицателна енергия. Нейното съществуване се основава на теориите на някои учени, които правят наблюдения в продължение на повече от 50 години. Заключението им било, че 90% от състава на Вселената са невидими обекти и частици. Един от начините за получаването й е така нареченият Казимиров ефект.

Казимировият ефект може да се представи чрез следният опит: Във вакуум съществуват мнoжество непостоянни вълни с различни дължини. Ако в такова поле бъдат разположени две плочи на определено разстояние една от друга, то между тях ще преминат само вълните, които са достатъчно малки за да се поберат (Фиг1.). При допълнителното намаляване на разстоянието между плочите силата между тях ще стане значително по-малка от тази на заобикалящата среда. Резултатът е възникване на малка сила между плочите, която ги отблъсква една от друга. Казваме, че във вакуума е възникнала отрицателна енергия.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/472_attach_3698_normal.jpg
Фиг. 1